Definities:

 

INHOUDSOPGAVE:


Definities op alfabetische volgorde
Definities per competentiegebied

 

Definities op alfabetische volgorde

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 

Definities per competentiegebied

3.00
Projectoriëntatie(C21)

4.01
Projectvoorbereidingsfase (V101)

4.02
Belanghebbenden (V121)

4.03
Projectorganisatie (V51)

4.04
Eisen en doelen (V21)

4.05
Risico’s en kansen (V111, 112, 113)

4.06
Projectaanpak (V11)

5.01
Projectdefinitiefase (V102)

5.02
Scope (V31, V32)

5.03
Kwaliteit (V61, V62)

5.04
Tijd (V41)

5.05
Mensen en middelen (V31, V103)

5.06
Financiën (V71, V72, V73)

5.07
Zakelijke rechtvaardiging (C14)

6.01
Inkoop (V91, V92)

6.02
Wijzigingsbeheer en configuratiemanagement (V33, V105)

6.03
Informatie en documentatie (V52)

6.04
Beheersing en rapportage (V104)

6.05
Verandering en transformatie (V131)

6.06
Afsluiting (V106)

7.01
Zelfreflectie en zelfmanagement (G11, G12, G13)

7.02
Persoonlijke integriteit en betrouwbaarheid G21, G22)

7.03
Persoonlijke communicatie (G31-G36)

8.01
Relaties en betrokkenheid (G41, G42, G43)

8.02
Leiderschap (G51)

8.03
Teamwerk (G61, G62)

8.04
Vindingrijkheid (G81, G82)

8.05
Resultaatoriëntatie (G101)

8.06
Onderhandelen (G91)

8.07
Conflicten en crisis (G71, G72)

9.01
Strategie C11, C12, C13)

9.02
Programmamanagement (C22)

9.03
Portfoliomanagement (C23)

9.04
Inrichten PPP- en PMO-organisaties (C24)

9.05
Procesontwikkelingsmethoden (C27)

10.01
Organisatietheorie (C25)

10.02
Personeelsmanagement (C28)

10.03
Financiële administratie (C29)

11.01
Gezondheid, beveiliging, veiligheid en milieu (C33)

11.02
Duurzaamheid (C31)

11.03
Wet- en regelgeving (C32)

11.04
Invloed en belangen (C41)

11.05
Cultuur en waarden (C51)